Mitarashi Dango Chopstick RestMitarashi Dango Chopstick Rest

Mogutable Selects

Mitarashi Dango Chopstick Rest

$8
Taiyaki Chopstick RestTaiyaki Chopstick Rest

Mogutable Selects

Taiyaki Chopstick Rest

$8
Hanami Dango Chopstick RestHanami Dango Chopstick Rest

Mogutable Selects

Hanami Dango Chopstick Rest

$8
Natto Chopstick RestNatto Chopstick Rest

Mogutable Selects

Natto Chopstick Rest

$8
Moon Rabbit Chopstick RestMoon Rabbit Chopstick Rest

Mogutable Selects

Moon Rabbit Chopstick Rest

$8
Yuzu Chopstick RestYuzu Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Yuzu Chopstick Rest

$8
Kusa Dango Chopstick RestKusa Dango Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Kusa Dango Chopstick Rest

$8
Carrot Chopstick RestCarrot Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Carrot Chopstick Rest

$8
Kelp Chopstick RestKelp Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Kelp Chopstick Rest

$8
Tamogitake Mushroom Chopstick RestTamogitake Mushroom Chopstick Rest
Sold out
Tofu Chopstick RestTofu Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Tofu Chopstick Rest

$8
Turnip Chopstick RestTurnip Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Turnip Chopstick Rest

$8
Tamagoyaki Chopstick RestTamagoyaki Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Tamagoyaki Chopstick Rest

$8
Takoyaki Chopstick RestTakoyaki Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Takoyaki Chopstick Rest

$8
Gyoza Chopstick RestGyoza Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Gyoza Chopstick Rest

$8
Daikon Chopstick RestDaikon Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Daikon Chopstick Rest

$8
Green Onion Chopstick RestGreen Onion Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Green Onion Chopstick Rest

$8
Japanese Fan Chopstick RestJapanese Fan Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Japanese Fan Chopstick Rest

$8
Fried Egg Toast Chopstick RestFried Egg Toast Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Fried Egg Toast Chopstick Rest

$8
Shrimp Tempura Rice Ball Chopstick RestShrimp Tempura Rice Ball Chopstick Rest
Sold out
Onigiri Chopstick RestOnigiri Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Onigiri Chopstick Rest

$8
Red Turnip Chopstick RestRed Turnip Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Red Turnip Chopstick Rest

$8
Chestnut Chopstick RestChestnut Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Chestnut Chopstick Rest

$8
Okonomiyaki Chopstick RestOkonomiyaki Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Okonomiyaki Chopstick Rest

$8
Silken Tofu Chopstick RestSilken Tofu Chopstick Rest
Sold out

Mogutable Selects

Silken Tofu Chopstick Rest

$8

Recently viewed